SLOVENSKÝ MARIÁŠOVÝ ZVÄZ

KRÁLI NOČNÉHO MARIÁŠU

2.miesto - Szentkereszty     1.miesto - MARINČÁK     3. miesto - Holub

KLIKNI... 10. turnaj KLM 2019

KLIKNI... 9. turnaj KLM 2019

KLIKNI... 8. turnaj KLM 2019

KLIKNI... 7. turnaj KLM 2019

KLIKNI... 6. turnaj KLM 2019

KLIKNI... 5. turnaj KLM 2019

KLIKNI... 4. turnaj KLM 2018

2. Bernát M. - 1. Hajduk A. - 3. Surgent S.

KLIKNI... 3. turnaj KLM 2018

2. Barna Š. - 1. Fortuna J. - 3. Valenta J.

KLIKNI... 2. turnaj KLM 2018

2. Gamrát J. - 1. Kalán J. - 3. Fortuna J.

KLIKNI... 1. turnaj KLM 2018

2. Horváth J. - 1. Senderák S. - 3. Surgent S.

KLM 100 2017 traja najlepší

3. Béreš M. - 1. Adam J. - 2. Gajdoš S.

KLIKNI... GALÉRIA KLM 100 2017

KLIKNI... 10. turnaj KLM 100

2. Stupár Š. - 1. Sokol M. - 3. Fabián J.

KLIKNI... 9. turnaj KLM 100

2. Sedlák V. - 1. Gajdoš S. - 3. Eliáš O.

KLIKNI... 8. turnaj KLM 100

2. Horváth J. - 1. Seman A. - 3. Gamrát J.

KLIKNI... 7. turnaj KLM 100

2. Kočíščák E. - 1. Hanis M. - 3. Horváth J.

KLIKNI... 6. turnaj KLM 100

2. Adamčík J. - 1. Bereš M. - 3. Fortuna J.

KLIKNI... 5. turnaj KLM 100

2. Senderák S. - 1. Szenteši Š. - 3. Fortuna J.

KLIKNI... JANKO, VŠETKO NAJLEPŠIE k 60-tke

4. turnaj KLM 100

3. Gajdoš S.    1. Bereš M.    2. Jakubík V.

SLOVÁK ALFONZ BEŇO SA STAL 1. MAJSTROM SVETA V MARIÁŠI

DRUŽSTVÁ NA MS 2015: 1. TATRA BOČIAR 2. DZIME 3. ČIČAROVCE

NAŠI ZAHRANIČNÍ PRIATELIA

Najlepší   na 1. turnaji KLM 100 2018

Stanislav Senderák

Starosta Zatína s VÍŤAZOM Bánóczim a ORGANIZÁTOROM Horváthom

GUINESSOV REKORD

vozičkár vyhral turnaj ŠML

CENA FAIR PLAY 2016

Jozefovi Vodičkovi ml.

Víťaz 1. ročníka " RAKY BARU " v Šibe 

Fertáľ Martin

Traja najlepší   na 2. turnaji KLM 100

2. Karajoš M.  1. Adam J.  3. Kalán J.

Najlepší   na 3. turnaji KLM 100

Gamrát  Jozef

Najlepší   na 4. turnaji KLM 100

Bereš Marián

Víťaz turnaja 60-tky

Bereš Marián

Najlepší   na 5. turnaji KLM 100

Szenteši Štefan

2-násobný víťaz turnajov KLM 100

Bereš Marián

Najlepší   na 7. turnaji KLM 100

Hanis Marián

Najlepší   na 8. turnaji KLM 100

Seman Augustín

Najlepší   na 9. turnaji KLM 100

Stanislav Gajdoš

Najlepší   na 10. turnaji KLM 100

Miňo Sokol 

Najlepší   na Vianočnom turnaji

Marián Béreš 

Najlepší   na 2. turnaji KLM 100 2018

Jozef Kalán

Najlepší   na 3. turnaji KLM 100 2018

Jaroslav Fortuna

Najlepší   na 4. turnaji KLM 100 2018

Alexander Hajduk

Najlepší   na 5. turnaji KLM 100 2018

Stanislav Surgent

Najlepší   na 6. turnaji KLM 100 2018

Ladislav Jankaj

Najlepší   na 7. turnaji KLM 100 2018

Stanislav Senderák

Najlepší   na 8. turnaji KLM 100 2018

Stanislav Surgent

Najlepší   na 10. turnaji KLM 100 2018

Eduard Beňo

Najlepší   na 9. turnaji KLM 100 2018

Juraj Adamčík

Najlepší   na turnaji v Gyňove

Ján Horváth

Najlepší   na Veľkonočnom turnaji

Miňo Sokol

Najlepší na 4. turnaji KLM 100 2019

Ondrej Eliáš